Search
  • Neem contact op met Caroline Coumans
  • Via 074-259 36 63 of info@brokant.nl
Search Menu

Brokanthuizen

Brokant vindt het belangrijk dat u zelf bepaalt hoe u leeft en oud kunt worden. In een omgeving waar u het voor het zeggen hebt. Maar die ook voor u zorgt en u ondersteunt als dat nodig is. Zonder betutteling maar op de achtergrond zodat u de ruimte voelt dat te doen wat voor u belangrijk is. Brokant ontwikkelt Brokanthuizen waar gezelligheid, veiligheid en vrijheid centraal staan.

Samen apart

  • U leeft samen in een groep van gelijkgestemden.
  • In uw eigen appartement voorzien van alle gemakken.
  • Met ruimtes voor gezamenlijk gebruik om het leven leuk en zinvol te maken.
  • Met 24 uur per dag ondersteuning en diensten naar behoefte.

Brokanthuis

Een Brokanthuis is een kleinschalig seniorencomplex voor maximaal 32 bewoners. U heeft de beschikking over een eigen appartement met luxe voorzieningen. Er is een mooie buitenruimte beschikbaar. Het kloppend hart van dit wooncomplex is de grote gezamenlijke huiskamer. Inrichting en gebruik worden door de bewoners bepaald.

Daarnaast kent het gebouw enkele gezamenlijke ruimtes voor bijzondere activiteiten zoals een atelier. Tevens is er een was- en strijkruimte. Voor ondersteuning, gezelligheid en veiligheid is dagelijks iemand in het gebouw aanwezig. Ook is er 24 uur per dag iemand oproepbaar.

Dagbesteding in huiskamer van de wijk

De huiskamer is voor de vaste bewoners van het huis. Daarnaast kunnen maximaal 20 ouderen uit de wijk lid worden van deze huiskamer. Hierdoor kunnen mensen elkaar ontmoeten en samen zijn. Vanuit de huiskamer kunnen allerlei activiteiten en initiatieven ontstaan door en voor de mensen zelf. De gebruikers zijn aan zet maar als hier ondersteuning bij nodig is wordt dit geregeld door het aanwezige team. De cliënten uit de wijk betalen een vast bedrag per maand voor een aantrekkelijk arrangement. De ‘buurt’ draagt op die manier ook bij aan de kosten van de huiskamer.

Aanbod aan diensten

U kunt 7 dagen in de week en 24 uur per dag een beroep doen op ondersteuning. Daarnaast is er een groot aanbod aan diensten dat gezamenlijk wordt ontwikkeld afhankelijk van wat u nodig heeft. Zoals maaltijden, wasservice, schoonmaak deelauto’s en een klussendienst. Ook hier geldt dat dit dat naar behoefte kan worden afgenomen. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden.

Zorg

Het gaat bij Brokant om leven, niet om zorg. Toch is de kans groot dat u nu al of op een later moment zorg nodig heeft. Uiteraard is deze van goede kwaliteit en wordt ge leverd door een vast team van thuiszorgprofessionals.

Kosten

Brokant heeft geen winstoogmerk en de kosten zullen zo laag mogelijk zijn.

  • Voor het appartement is huur verschuldigd. In deze huur zitten ook de kosten van de gezamenlijke ruimtes.
  • Daarnaast zijn er vaste woonservicekosten voor het onderhoud van de algemene ruimtes, de huismeester, het alarm, de verzekeringen en materiaalkosten.
  • Voor de dagelijkse aanwezigheid, de 24-uurs bereikbaarheid, de activiteiten in de huiskamer en de algemene ondersteuning sluit men een dienstenarrangement af. Deze is gekoppeld aan de huur.
  • De overige diensten die worden afgenomen worden maandelijks in rekening gebracht. Ook op die diensten wordt geen winst gemaakt.

Lidmaatschap

Ouderen uit de buurt betalen een vast bedrag per maand voor het lidmaatschap van de huiskamer. Voor dit bedrag kunnen ze altijd binnen wandelen en meedoen aan activiteiten. Tevens is een warme maaltijd per week inbegrepen. Leden van de huiskamer kunnen ook overige diensten (bijv. wasservice) afnemen. Deze worden maandelijks in rekening gebracht.

Geen indicatie nodig

Om gebruik te maken van de diensten van Brokant of in een Brokanthuis te wonen heeft u geen indicatie of een PGB nodig. Dat besluit neemt u zelf. Dat betekent ook dat als er iets verandert in de regelgeving dit geen effect heeft op het wonen in een Brokanthuis.

Stand van zaken

In 2022 zal worden gestart met de bouw van het eerste Brokanthuis in Hengelo en dit zal eind 2023 klaar zijn. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding. Als u meer informatie wilt maar ook als u actief wilt meedenken kunt u zich aanmelden.
Dat kan telefonisch op 074-259 36 63 of u kunt een mail sturen via de contactpagina.